Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Lingerie Ria kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Lingerie Ria, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Lingerie Ria verstrekt. Lingerie Ria kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM LINGERIE RIA GEGEVENS NODIG HEEFT
Lingerie Ria verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en u vrijblijvend te informeren over het aanbod, de dienstverlening u relevante informatie te bezorgen.

HOE LANG LINGERIE RIA GEGEVENS BEWAART
Lingerie Ria bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN
Lingerie Ria verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Lingerie Ria worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Lingerie Ria gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Lingerie Ria maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de eventuele Adwords-advertenties van Lingerie Ria bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Lingerie Ria te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Lingerie Ria heeft hier geen invloed op. Lingerie Ria heeft Google geen toestemming gegeven om via Lingerie Ria verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ria-lingerie.be. Lingerie Ria zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Lingerie Ria neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Lingerie Ria maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Lingerie Ria verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Lingerie Ria via info@ria-lingerie.be.

www.ria-lingerie.be is een website van Lingerie Ria.

Lingerie Ria
Alice Nahonstraat 16
2580 Putte
T 015 75 37 71
info@ria-lingerie.be